Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.©Plaça del Mercat, 6-9, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Province of Girona